Vrh A / Litter A

CH Envision Registan Jubilee + CH Anirella's Prime Minister

31.5.2012 se Jubilee narodil 1. vrh. Máme 5 kluků! Jeden je žíhaný s bílými znaky, jeden černý s žíháním a bílými znaky a tři bílí. Všechny štěňátka i Jubilee jsou zdravá a v pořádku :-)

On May 31 2012 Jubilee got her 1st litter. We have 5 boys! One is brindle with white marks, one black brindle with white marks and three white. All puppies and Jubilee are healthy and doing well :-)

Pár minut po narození / Few minutes after birth <3

 

22.6.2012

Naši kluci už mají jména :-) Při pojmenovávání Jubiliina prvního vrhu jsme se rozhodli dát štěňátkům jména s odkazem na Jubiliin původ a náš i její druhý domov. Většina našich kluků má proto ve jméně místa, kde jsme první rok Jubiliina života žili a která jsme my i Jubilee měli rádi.

Our boys have names already :-) While giving names to the pupps of Jubilee's first litter we have decided to give names referring to Jubilee's origin and our and her second home. That's why most of our boys have names dedicated to places where we lived the first year of Jubilee's life and we and her loved them a lot.

Axl Action Man MiniBullWest

 

Aslan CaliforniaBear MiniBullWest

 

Ace of West Coast MiniBullWest

 

Arso American Legacy MiniBullWest

 

Angel of MountDiablo MiniBullWest

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Náš první vrh čekáme již koncem května!!

We are expecting litter A at the end of May!!

 

Ch. Envision Registan Jubilee 34.den / Day 34

 

Ch. Anirella's Prime Minister hrdý otec / proud daddy :-)

 

Jubilee 42.den / Day 42

 

Jubilee 51.den / Day 51

 

59.den / Day 59

 

Jubilee 61.den / Day 61